Copy Paste: overbelasting en onderbesteding

© VVD provincie Utrecht

De kracht zit in de herhaling. Opnieuw heeft de VVD aandacht gevraagd voor de te hoge belastingen. Dit keer bij het wat technische stuk van de ‘Slotwijziging’. Hieruit blijkt dat de provincie naar verwachting in 2022 ruim € 22 miljoen verwacht over te houden. In 2026 loopt dat bedrag zelfs op naar ruim € 40 miljoen. De teller loopt waarschijnlijk nog verder op als, zoals de afgelopen jaren, blijkt dat veel plannen niet of later worden gerealiseerd.

Bij de begrotingsbehandeling hebben we als punt naar voren gebracht dat het voor ons niet acceptabel is de lasten te verhogen als er zo’n groot positief saldo is. Hierin zagen wij zelfs goede mogelijkheid om de lasten fors te verlagen. De coalitie wilde daar toen niet in mee gaan, mede omdat het geld in de toekomst ‘mogelijk nodig is voor plannen die nu nog niet zijn vastgesteld.’ In het steeds oplopende saldo zien wij alleen maar bewijs van het tegendeel en we zullen de komende jaren dus blijven strijden voor lastenverlichting.