Onverzekerd tegen agressie en bedreiging in provinciale politiek

Helaas worden ook provinciale politici soms bedreigd, en vinden vernielingen plaats. Naast persoonlijke impact is het belangrijk dat eventuele schade snel wordt afgewikkeld. Tot verbazing van de VVD ontbreekt echter een Provinciale molestverzekering. 

Bij monde van woordvoerder De Brey riep de fractie op om naast duidelijke protocollen hoe op te treden bij agressie, ook oog te hebben voor de gevallen waar het niet bij bedreigingen blijft maar er ook schade te betreuren is.

Omdat het lijkt dat dit in meerdere provincies slecht geregeld is, riep De Brey de Commissaris van de Koning tevens op om met het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties in gesprek te gaan om te kijken of het mogelijk is tot een collectieve regeling hiervoor te komen.