Op naar het verkiezingsjaar 2023!

© Andre van Schie

Afgelopen jaar was voor onze Statenfractie en de VVD een bijzonder politiek jaar. We kregen zoals heel Nederland te maken met het herstel na de Coronajaren, waar we vorig jaar nog volop inzaten. Met het aantreden van Rutte IV was het voor de VVD en onze achterban fijn dat er weer een missionair landsbestuur kwam. Maar met de oorlog in Oekraïne kreeg het hele vrije westen een harde boodschap van Poetin. Een onrustig voorjaar volgde waarbij de effecten voor iedereen merkbaar werden: de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne, de sancties en gestegen prijzen voor energie zorgen nog steeds voor grote maatschappelijke en politieke uitdagingen.

Ook bij andere vraagstukken komt de provincie vaak in beeld. Het boerenprotest en alle stikstofellende vraagt om een strategische en faciliterende provincie die de verschillende belangen in balans en integraal aanpakt. Maar ook bij de asielopvang, de huisvesting van statushouders en de eerlijke verdeling van die last speelt de provincie een rol. Naast deze nieuwe taken was er al genoeg te doen op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid, economie en de energietransitie. De coalitie, aangemoedigd door een linkse meerderheid in de Staten, heeft daar echt andere ideeën over dan onze VVD en dat hebben we goed duidelijk gemaakt met een eigen Toekomstbegroting, het initiatiefvoorstel versnelling energietransitie en tientallen eigen moties en amendementen. 

Ook zagen we in 2022 helaas zowel het aantal raadszetels als deelname in colleges dalen na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Toch kijken we met optimisme naar 2023. We hebben een mooi verkiezingsprogramma, een sterke lijst en kijken uit naar een goed gesprek met de kiezer in onze campagne. Het is meer dan ooit van belang om te doen wat nodig is op al die grote en kleine thema's die ons afgelopen jaar bezig hielden. Het is dan wel nodig om zo veel mogelijk VVD kiezers naar de stembus te krijgen op 15 maart. We hopen daarbij op uw steun, want zowel in de Provinciale Staten als in de eerste kamer hebben we zoveel mogelijk stemmen nodig voor een vrij, veilig en welvarend Nederland.

Ik wens namens de fractie en de kandidaten al onze liberale vrienden fijne feestdagen en hoop dat jullie de tijd en rust vinden om met je naasten even bij te komen zodat we met nieuwe energie de sprong naar 2023 kunnen maken!